Υπηρεσίες

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

 

• Service Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Αναβαθμίσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Καθαρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Τεχνική Υποστήριξη δικτύων

•  Ανάκτηση δεδομένων

•  Επισκευή κινητών τηλεφώνων

•  Κατασκευή ιστοσελίδων

Share it...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone