Τα Νέα της Κατερίνης

Overview
  • Αλλαγή template/επεξεργασία template
  • Προσθήκη custom plugins
  • Ενημέρωση
  • SEO
  • Δημιουργία FB page και αυτόματη ενημέρωση με όλες τις νέες δημοσιεύσεις
  • Δημιουργία Google+ page και αυτόματη ενημέρωση με όλες τις νέες δημοσιεύσεις
  • Δημιουργία λογαριασμού Twitter  και αυτόματη ενημέρωση με όλες τις νέες δημοσιεύσεις
Services

/

Project details

Related Projects