Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοτικού laptop

Overview

Το βύσμα του φορτιστή είχε καταστραφεί και έγινε αντικατάσταση ολόκληρου του καλωδίου μαζί με το βύσμα με νέο εργοστασιακού τύπου. Το τροφοδοτικό πλέον μοιάζει σαν καινούργιο!

Services

Project details
  • Client: Αλέκα Κ.
  • Date: Αύγουστος 2014